Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0166(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0482/2013

Debaty :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 15/04/2014 - 8.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0359

Protokół
Wtorek, 25 lutego 2014 r. - Strasburg

13. Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***I - Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová przedstawiła swoje sprawozdanie..

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Philippe De Backer przedstawił swoje sprawozdanie..

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Axel Voss (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Dieter-Lebrecht Koch w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Wim van de Camp, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię-Adrianę Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău i Tadeusz Ross.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan i Spyros Danellis.

Głos zabrał Siim Kallas.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Olga Sehnalová i Philippe De Backer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 26.2.2014 i pkt 7.4 protokołu z dnia 26.2.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności