Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0166(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0482/2013

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Hlasovanie :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/04/2014 - 8.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0359

Zápisnica
Utorok, 25. februára 2014 - Štrasburg

13. Zavádzanie palubného systému eCall ***I - Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 2007/46/ES [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Philippe De Backer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Dieter-Lebrecht Koch v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Heide Rühle v mene skupiny Verts/ALE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Patricia van der Kammen – nezaradená poslankyňa, Wim van de Camp, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău a Tadeusz Ross.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan a Spyros Danellis.

V rozprave vystúpil Siim Kallas.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili: Olga Sehnalová a Philippe De Backer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 26.2.2014 a bod 7.4 zápisnice zo dňa 26.2.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia