Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0175(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0085/2014

Внесени текстове :

A7-0085/2014

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0155

Протокол
Вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург

14. Застрахователно посредничество ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A7-0085/2014)

Werner Langen представи доклада.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Catherine Stihler (докладчик по становището на комисията IMCO), Ildikó Gáll-Pelcz, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се: Michel Barnier и Werner Langen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 26.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност