Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0175(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0085/2014

Ingediende teksten :

A7-0085/2014

Debatten :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Stemmingen :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0155

Notulen
Dinsdag 25 februari 2014 - Straatsburg

14. Verzekeringsbemiddeling ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling (herschikking) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A7-0085/2014)

Werner Langen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Catherine Stihler (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Ildikó Gáll-Pelcz, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Werner Langen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 26.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid