Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0175(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0085/2014

Ingivna texter :

A7-0085/2014

Debatter :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0155

Protokoll
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg

14. Försäkringsförmedling ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkriingsförmedling (omarbetning) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A7-0085/2014)

Werner Langen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Catherine Stihler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, och Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen.

Talare: Michel Barnier och Werner Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 26.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy