Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0339(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0224/2012

Předložené texty :

A7-0224/2012

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0156

Zápis
Úterý, 25. února 2014 - Štrasburk

15. Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête uvedla zprávu.

Vystoupil Tonio Borg (člen Komise).

Vystoupili: Angelika Werthmann (navrhovatelka výboru BUDG), Maria Badia i Cutchet (navrhovatelka výboru ITRE), Christa Klaß za skupinu PPE, Glenis Willmott za skupinu S&D, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Anna Rosbach za skupinu ECR, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach a Zdravka Bušić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki a Paul Rübig.

Vystoupili: Tonio Borg a Françoise Grossetête.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 26.2.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí