Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0339(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0224/2012

Esitatud tekstid :

A7-0224/2012

Arutelud :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0156

Protokoll
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - Strasbourg

15. Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse programm „Tervis majanduskasvuks”, ELi kolmas mitme-aastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014–2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête tutvustas raportit.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Angelika Werthmann (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Maria Badia i Cutchet (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Christa Klaß fraktsiooni PPE nimel, Glenis Willmott fraktsiooni S&D nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni ECR nimel, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach ja Zdravka Bušić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki ja Paul Rübig.

Sõna võtsid Tonio Borg ja Françoise Grossetête.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika