Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0339(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0224/2012

Ingediende teksten :

A7-0224/2012

Debatten :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Stemmingen :

PV 26/02/2014 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0156

Notulen
Dinsdag 25 februari 2014 - Straatsburg

15. Derde actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid (2014-2020) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Gezondheid voor groei, het derde meerjarig actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angelika Werthmann (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Maria Badia i Cutchet (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Christa Klaß, namens de PPE-Fractie, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Rosbach, namens de ECR-Fractie, Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach en Zdravka Bušić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg en Françoise Grossetête.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 26.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid