Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0339(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0224/2012

Texte depuse :

A7-0224/2012

Dezbateri :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Voturi :

PV 26/02/2014 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0156

Proces-verbal
Marţi, 25 februarie 2014 - Strasbourg

15. Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program „Sănătate pentru creștere economică”, al treilea program multianual de acțiune a UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête şi-a prezentat raportul.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Au intervenit: Angelika Werthmann (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Maria Badia i Cutchet (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Christa Klaß, în numele Grupului PPE, Glenis Willmott, în numele Grupului S&D, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Rosbach, în numele Grupului ECR, Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach şi Zdravka Bušić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki şi Paul Rübig.

Au intervenit: Tonio Borg şi Françoise Grossetête.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: 26 februarie 2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate