Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0339(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0224/2012

Predkladané texty :

A7-0224/2012

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Hlasovanie :

PV 26/02/2014 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0156

Zápisnica
Utorok, 25. februára 2014 - Štrasburg

15. Tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2014 – 2020 ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení programu Zdravie pre rast, tretieho viacročného akčného programu EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête uviedla správu.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angelika Werthmann (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Maria Badia i Cutchet (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Christa Klaß v mene skupiny PPE, Glenis Willmott v mene skupiny S&D, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny ECR, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach a Zdravka Bušić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki a Paul Rübig.

Vystúpili: Tonio Borg a Françoise Grossetête.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 26.2.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia