Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0299(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0272/2013

Внесени текстове :

A7-0272/2013

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0157

Протокол
Вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург

16. Трансевропейски телекомуникационни мрежи ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Evžen Tošenovský представи доклада.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Oreste Rossi (докладчик по становището на комисията ENVI), Ovidiu Ioan Silaghi (докладчик по становището на комисията REGI), Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D, Amelia Andersdotter, от името на групата Verts/ALE, Věra Flasarová, от името на групата GUE/NGL, Paul Rübig и Marita Ulvskog.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška и Adam Bielan.

Изказаха се: Neelie Kroes и Evžen Tošenovský.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 26.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност