Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0299(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0272/2013

Esitatud tekstid :

A7-0272/2013

Arutelud :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0157

Protokoll
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - Strasbourg

16. Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Evžen Tošenovský tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Oreste Rossi (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Ovidiu Ioan Silaghi (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni S&D nimel, Amelia Andersdotter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Věra Flasarová fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Rübig ja Marita Ulvskog.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška ja Adam Bielan.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Evžen Tošenovský.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika