Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0299(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0272/2013

Ingediende teksten :

A7-0272/2013

Debatten :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Stemmingen :

PV 26/02/2014 - 9.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0157

Notulen
Dinsdag 25 februari 2014 - Straatsburg

16. Trans-Europese telecommunicatienetwerken ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Evžen Tošenovský leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Oreste Rossi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Ovidiu Ioan Silaghi (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de S&D-Fractie, Amelia Andersdotter, namens de Verts/ALE-Fractie, Věra Flasarová, namens de GUE/NGL-Fractie, Paul Rübig en Marita Ulvskog.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška en Adam Bielan.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes en Evžen Tošenovský.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 26.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid