Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0299(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0272/2013

Teksty złożone :

A7-0272/2013

Debaty :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0157

Protokół
Wtorek, 25 lutego 2014 r. - Strasburg

16. Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję nr 1336/97/WE [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Evžen Tošenovský przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Oreste Rossi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Ovidiu Ioan Silaghi (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy S&D, Amelia Andersdotter w imieniu grupy Verts/ALE, Věra Flasarová w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Rübig i Marita Ulvskog.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška i Adam Bielan.

Głos zabrali: Neelie Kroes i Evžen Tošenovský.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 26.2.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności