Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0299(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0272/2013

Predkladané texty :

A7-0272/2013

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Hlasovanie :

PV 26/02/2014 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0157

Zápisnica
Utorok, 25. februára 2014 - Štrasburg

16. Transeurópske telekomunikačné siete ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete a o zrušení rozhodnutia č. 1336/97/ES [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Evžen Tošenovský uviedol správu.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Oreste Rossi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Ovidiu Ioan Silaghi (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Silvia-Adriana Ţicău v mene skupiny S&D, Amelia Andersdotter v mene skupiny Verts/ALE, Věra Flasarová v mene skupiny GUE/NGL, Paul Rübig a Marita Ulvskog.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška a Adam Bielan.

Vystúpili: Neelie Kroes a Evžen Tošenovský.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 26.2.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia