Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 25. helmikuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2014 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Tadeusz Cymańskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.2.Tietyt rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivät jäsenvaltiot ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.3.Säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen (SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artikla) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.4.Oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.5.Säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Oskar Herics (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.7.Jäsenten osallistumista istuntoihin koskevan työjärjestyksen 136 artiklan muuttaminen (äänestys)
  
5.8.Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2020 mennessä ***I (äänestys)
  
5.9.Yhteisön tavaramerkki ***I (äänestys)
  
5.10.Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***I (äänestys)
  
5.11.Rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ***I (äänestys)
  
5.12.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto (Europol) ***I (äänestys)
  
5.13.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset ***I (äänestys)
  
5.14.Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot ***I (äänestys)
  
5.15.Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto ***I (lopullinen äänestys)
  
5.16.Biosidivalmisteet ***I (äänestys)
  
5.17.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (äänestys)
  
5.18.Säädösvallan siirto ja komission täytäntöönpanovallan käyttö (äänestys)
  
5.19.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2014 (äänestys)
  
5.20.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
  
5.21.Sisämarkkinoiden hallinnointi (äänestys)
  
5.22.Kasvinjalostus (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***I - Rautateiden kotimaan henkilöliikenne ***I - Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I - Rautateiden turvallisuus ***I - Euroopan unionin rautatievirasto ***I - Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***I (keskustelu)
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***I - Rautateiden kotimaan henkilöliikenne ***I - Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I - Rautateiden turvallisuus ***I - Euroopan unionin rautatievirasto ***I - Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***I (jatkoa keskustelulle)
 11.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 12.Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla ***I (keskustelu)
 13.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I - Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I (keskustelu)
 14.Vakuutusedustus ***I (keskustelu)
 15.Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014-2020) ***I (keskustelu)
 16.Euroopan laajuiset televiestintäverkot ***I (keskustelu)
 17.Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus ***I (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Oskar Herics
Pöytäkirja (237 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3946 kb) Liite 1 (6 kb) 
 
Pöytäkirja (175 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (400 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1559 kb)    
 
Pöytäkirja (261 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (704 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3441 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö