Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik
Utorak, 25. veljače 2014. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Odluke o određenim dokumentima
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. - Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta - Upravljanje jedinstvenim tržištem (rasprava)
 5.Glasovanje
  
5.1.Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članci 290. i 291. UFEU-a) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Prilagodba pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. UFEU-a) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Imenovanje člana Revizorskog suda - Oskar Herics (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Izmjena članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama (glasovanje)
  
5.8.Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. ***I (glasovanje)
  
5.9.Žig Zajednice ***I (glasovanje)
  
5.10.Zakoni država članica koji se odnose na žigove ***I (glasovanje)
  
5.11.Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ***I (glasovanje)
  
5.12.Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) ***I (glasovanje)
  
5.13.Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja ***I (glasovanje)
  
5.14.Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć ***I (glasovanje)
  
5.15.Fond za europsku pomoć najugroženijima ***I (konačno glasovanje)
  
5.16.Biocidni proizvodi ***I (glasovanje)
  
5.17.Borba protiv nasilja nad ženama (glasovanje)
  
5.18.Delegiranje zakonodavnih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (glasovanje)
  
5.19.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. (glasovanje)
  
5.20.Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta (glasovanje)
  
5.21.Upravljanje jedinstvenim tržištem (glasovanje)
  
5.22.Uzgoj biljaka (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Jedinstveni europski željeznički prostor ***I - Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***I - Interoperabilnost željezničkog sustava ***I - Sigurnost željeznica ***I - Agencija Europske unije za željeznice ***I - Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***I (rasprava)
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Jedinstveni europski željeznički prostor ***I - Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***I - Interoperabilnost željezničkog sustava ***I - Sigurnost željeznica ***I - Agencija Europske unije za željeznice ***I - Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***I (nastavak rasprave)
 11.Ispravci (članak 216. Poslovnika)
 12.Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu ***I (rasprava)
 13.Uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila ***I - Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji ***I (rasprava)
 14.Posredovanje u osiguranju ***I (rasprava)
 15.Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.) ***I (rasprava)
 16.Transeuropske telekomunikacijske mreže ***I (rasprava)
 17.Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora ***I (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1. - Imenovanje člana Revizorskog suda - Oskar Herics
Zapisnik (239 kb) Popis nazočnih (63 kb)    Rezultati poimeničnog glasovanja (3946 kb) Prilog 1 (6 kb) 
 
Zapisnik (211 kb) Popis nazočnih (37 kb) Rezultati glasovanja (1916 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (1563 kb)    
 
Zapisnik (262 kb) Popis nazočnih (65 kb) Rezultati glasovanja (811 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (3486 kb)    
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti