Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2014. február 25., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. évi éves növekedési jelentés - A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Foglalkoztatási és szociális aspektusok - Az egységes piac irányítása (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Tadeusz Cymański képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.2.A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett tagállamok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.3.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. és 291. cikke) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.4.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.5.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.6.A Számvevőszék tagjainak kinevezése - Oskar Herics (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.7.Az eljárási szabályzat a képviselők üléseken való részvételéről szóló 136. cikkének módosítása (szavazás)
  
5.8.Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2020. évi célérték ***I (szavazás)
  
5.9.A közösségi védjegy ***I (szavazás)
  
5.10.A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok ***I (szavazás)
  
5.11.A bűncselekményekből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása ***I (szavazás)
  
5.12.A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***I (szavazás)
  
5.13.A harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának feltételei ***I (szavazás)
  
5.14.Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest ***I (szavazás)
  
5.15.A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap ***I (zárószavazás)
  
5.16.A biocid termékek ***I (szavazás)
  
5.17.A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (szavazás)
  
5.18.A jogalkotási felhatalmazás és a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlása (szavazás)
  
5.19.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. évi éves növekedési jelentés (szavazás)
  
5.20.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Foglalkoztatási és szociális aspektusok (szavazás)
  
5.21.Az egységes piac irányítása (szavazás)
  
5.22.A növénynemesítés (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az egységes európai vasúti térség ***I - A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***I - A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága ***I - A vasúti biztonság ***I - Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***I - A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése ***I (vita)
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az egységes európai vasúti térség ***I - A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***I - A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága ***I - A vasúti biztonság ***I - Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***I - A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése ***I (a vita folytatása)
 11.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 12.A polgári légi közlekedésben előforduló események jelentése ***I (vita)
 13.A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése ***I - Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I (vita)
 14.A biztosítási közvetítés ***I (vita)
 15.Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) ***I (vita)
 16.Transzeurópai távközlési hálózatok ***I (vita)
 17.A közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítése ***I (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A Számvevőszék tagjainak kinevezése - Oskar Herics
Jegyzőkönyv (239 kb) Jelenléti ív (63 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (3946 kb) 1. melléklet (6 kb) 
 
Jegyzőkönyv (215 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredménye (439 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1558 kb)    
 
Jegyzőkönyv (273 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (844 kb) Név szerinti szavazás eredménye (3418 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat