Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 3.Gauti dokumentai
 4.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai - Bendrosios rinkos valdymas (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Prašymas atšaukti Parlamento nario Tadeusz Cymański imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Valstybės narės, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas (SESV 290 ir 291 straipsniai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas (SESV 290 straipsnis) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas (SESV 290 straipsnis) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.Audito Rūmų nario skyrimas (Oskar Herics) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.7.Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio dėl dalyvavimo posėdžiuose pakeitimas (balsavimas)
  
5.8.Būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį ***I (balsavimas)
  
5.9.Bendrijos prekių ženklas ***I (balsavimas)
  
5.10.Valstybių narių teisės aktai, susiję su prekių ženklais ***I (balsavimas)
  
5.11.Pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas ***I (balsavimas)
  
5.12.Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūra (Europolas) ***I (balsavimas)
  
5.13.Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo sąlygos ***I (balsavimas)
  
5.14.Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas ***I (balsavimas)
  
5.15.Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas ***I (galutinis balsavimas)
  
5.16.Biocidiniai produktai ***I (balsavimas)
  
5.17.Kova su smurtu prieš moteris (balsavimas)
  
5.18.Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir Komisijos naudojimasis įgyvendinimo įgaliojimais (balsavimas)
  
5.19.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)
  
5.20.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
  
5.21.Bendrosios rinkos valdymas (balsavimas)
  
5.22.Augalų selekcija (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Bendra Europos geležinkelių erdvė ***I - Keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***I - Geležinkelių sistemos sąveika ***I - Geležinkelių sauga ***I - Europos geležinkelio agentūra ***I - Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas ***I (diskusijos)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Bendra Europos geležinkelių erdvė ***I - Keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***I - Geležinkelių sistemos sąveika ***I - Geležinkelių sauga ***I - Europos geležinkelio agentūra ***I - Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas ***I (diskusijų tęsinys)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 12.Civilinės aviacijos įvykių pranešimai ***I (diskusijos)
 13.Transporto priemonėse montuojamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas ***I - Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas ***I (diskusijos)
 14.Draudimo tarpininkavimas ***I (diskusijos)
 15.Trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa ***I (diskusijos)
 16.Transeuropiniai telekomunikacijų tinklai ***I (diskusijos)
 17.Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumas ***I (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas (Oskar Herics)
Protokolas (235 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3946 kb) 1 Priedas (6 kb) 
 
Protokolas (214 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (465 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1583 kb)    
 
Protokolas (265 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (921 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3333 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika