Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2014. gada 25. februāris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti - Vienotā tirgus pārvaldība (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Pieprasījums atcelt Tadeusz Cymański deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.2.Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām finanšu stabilitātes grūtībām vai kurām draud šādas grūtības ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.3.Tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana (LESD 290. un 291. pants) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.4.Tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290. pants) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.5.Tiesību aktu, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290. pants) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.6.Oskar Herics iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.7.Grozījumu izdarīšana Reglamenta 136. pantā par deputātu piedalīšanos sēdēs (balsošana)
  
5.8.Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam ***I (balsošana)
  
5.9.Kopienas preču zīme ***I (balsošana)
  
5.10.Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***I (balsošana)
  
5.11.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija ***I (balsošana)
  
5.12.Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) ***I (balsošana)
  
5.13.Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos ***I (balsošana)
  
5.14.Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss ***I (balsošana)
  
5.15.Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds ***I (galīgais balsojums)
  
5.16.Biocīdi ***I (balsošana)
  
5.17.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (balsošana)
  
5.18.Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana (balsošana)
  
5.19.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums (balsošana)
  
5.20.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti (balsošana)
  
5.21.Vienotā tirgus pārvaldība (balsošana)
  
5.22.Augu selekcija (balsošana)
 6.Balsojuma skaidrojumi
 7.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 8.Vienota Eiropas dzelzceļa telpa ***I - Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ***I - Dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība ***I - Dzelzceļu drošība ***I - Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra ***I - Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos ***I (debates)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Vienota Eiropas dzelzceļa telpa ***I - Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ***I - Dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība ***I - Dzelzceļu drošība ***I - Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra ***I - Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos ***I (debašu turpinājums)
 11.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 12.Ziņošana par atgadījumiem civilajā aviācijā ***I (debates)
 13.Transportlīdzekļu eCall sistēmas izveide ***I - Visā ES piemērojama sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana ***I (debates)
 14.Apdrošināšanas starpniecība ***I (debates)
 15.Trešā ES daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā (2014–2020) ***I (debates)
 16.Eiropas telekomunikāciju tīkli ***I (debates)
 17.Publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamība ***I (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Oskar Herics iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā
Protokols (237 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    Balsojumi pēc saraksta (3946 kb) 1 Pielikums (6 kb) 
 
Protokols (210 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsojumu rezultāti (447 kb) Balsojumi pēc saraksta (1566 kb)    
 
Protokols (264 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (844 kb) Balsojumi pēc saraksta (3505 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika