Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 25 lutego 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 3.Składanie dokumentów
 4.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego 2014 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: aspekty społeczne i dotyczące zatrudnienia - Zarządzanie jednolitym rynkiem (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Tadeusza Cymańskiego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Państwa członkowskie doświadczające poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożone ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Dostosowanie do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szeregu aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Dostosowanie aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości, przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (art. 290 TFUE) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Dostosowanie aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (art. 290 TFUE) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Oskar Herics (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.7.Zmiana art. 136 Regulaminu dotyczącego uczestnictwa posłów w posiedzeniach (głosowanie)
  5.8.Docelowe zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidziane na 2020 r. ***I (głosowanie)
  5.9.Wspólnotowy znak towarowy ***I (głosowanie)
  5.10.Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych ***I (głosowanie)
  5.11.Zamrożenie i konfiskata dochodów pochodzących z działalności przestępczej ***I (głosowanie)
  5.12.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) ***I (głosowanie)
  5.13.Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)
  5.14.Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej ***I (głosowanie)
  5.15.Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym ***I (głosowanie końcowe)
  5.16.Produkty biobójcze ***I (głosowanie)
  5.17.Zwalczanie przemocy wobec kobiet (głosowanie)
  5.18.Przekazywanie uprawnień ustawodawczych i korzystanie przez Komisję z uprawnień wykonawczych (głosowanie)
  5.19.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego 2014 (głosowanie)
  5.20.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: aspekty społeczne i dotyczące zatrudnienia (głosowanie)
  5.21.Zarządzanie jednolitym rynkiem (głosowanie)
  5.22.Uprawa roślin (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Jednolity europejski obszar kolejowy ***I - Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***I - Interoperacyjność systemu kolei ***I - Bezpieczeństwo kolei ***I - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ***I - Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I (debata)
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Jednolity europejski obszar kolejowy ***I - Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***I - Interoperacyjność systemu kolei ***I - Bezpieczeństwo kolei ***I - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ***I - Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I (ciąg dalszy debaty)
 11.Sprostowania (art. 216 Regulaminu)
 12.Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym ***I (debata)
 13.Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***I - Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE ***I (debata)
 14.Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I (debata)
 15.Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) ***I (debata)
 16.Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne ***I (debata)
 17.Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego ***I (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Oskar Herics
Protokół (235 kb) Lista obecności (63 kb)    Głosowanie imienne (3946 kb) Załącznik 1 (6 kb) 
 
Protokół (218 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (470 kb) Głosowanie imienne (1554 kb)    
 
Protokół (272 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (843 kb) Głosowanie imienne (3416 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności