Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 25 februarie 2014 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizii privind anumite documente
 3.Depunere de documente
 4.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2014 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale - Guvernanţa pieţei unice (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Cererea de ridicare a imunității parlamentare lui Tadeusz Cymański (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Statele membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Adaptarea unor acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (articolele 290 și 291 din TFUE) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Adaptarea unor acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (articolul 290 din TFUE) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Adaptarea unor acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (articolul 290 din TFUE) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Oskar Herics (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Modificarea articolului 136 din Regulamentul de procedură privind participarea la ședințe (vot)
  
5.8.Obiectivul prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi ***I (vot)
  
5.9.Marca comunitară ***I (vot)
  
5.10.Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***I (vot)
  
5.11.Înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni ***I (vot)
  
5.12.Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***I (vot)
  
5.13.Condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe ***I (vot)
  
5.14.Corpul voluntar european de ajutor umanitar ***I (vot)
  
5.15.Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane ***I (vot final)
  
5.16.Produsele biocide ***I (vot)
  
5.17.Combaterea violenţei împotriva femeilor (vot)
  
5.18.Delegarea competenţelor legislative şi exercitarea competențelor de executare de către Comisie (vot)
  
5.19.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2014 (vot)
  
5.20.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale (vot)
  
5.21.Guvernanţa pieţei unice (vot)
  
5.22.Ameliorarea plantelor (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Spațiul feroviar unic european ***I - Serviciile de transport feroviar intern de călători ***I - Interoperabilitatea sistemului feroviar ***I - Siguranța feroviară ***I - Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***I - Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare ***I (dezbatere)
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Spațiul feroviar unic european ***I - Serviciile de transport feroviar intern de călători ***I - Interoperabilitatea sistemului feroviar ***I - Siguranța feroviară ***I - Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***I - Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare ***I (continuarea dezbaterii)
 11.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 12.Raportarea evenimentelor în aviația civilă ***I (dezbatere)
 13.Instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor ***I - Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE ***I (dezbatere)
 14.Intermedierea de asigurări ***I (dezbatere)
 15.Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) ***I (dezbatere)
 16.Rețelele de telecomunicații transeuropene ***I (dezbatere)
 17.Accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public ***I (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Oskar Herics
Proces-verbal (242 kb) Listă de prezență (63 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (3946 kb) Anexa 1 (6 kb) 
 
Proces-verbal (220 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (424 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1560 kb)    
 
Proces-verbal (270 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (829 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (3487 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate