Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 25. februára 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Predloženie dokumentov
 4.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty – Správa jednotného trhu (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Tadeusza Cymańského (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Členské štáty, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Prispôsobenie právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (články 290 a 291 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Prispôsobenie právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (článok 290 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Prispôsobenie právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (článok 290 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Oskar Herics (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Zmena článku 136 rokovacieho poriadku o účasti poslancov na rokovaniach (hlasovanie)
  
5.8.Cieľ zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 ***I (hlasovanie)
  
5.9.Ochranná známka Spoločenstva ***I (hlasovanie)
  
5.10.Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok ***I (hlasovanie)
  
5.11.Zmrazovanie a konfiškácia príjmov z trestnej činnosti ***I (hlasovanie)
  
5.12.Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***I (hlasovanie)
  
5.13.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)
  
5.14.Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc ***I (hlasovanie)
  
5.15.Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I (záverečné hlasovanie)
  
5.16.Biocídne výrobky ***I (hlasovanie)
  
5.17.Boj proti násiliu na ženách (hlasovanie)
  
5.18.Delegovanie legislatívnych právomocí a vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (hlasovanie)
  
5.19.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 (hlasovanie)
  
5.20.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty (hlasovanie)
  
5.21.Správa jednotného trhu (hlasovanie)
  
5.22.Šľachtenie rastlín (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Jednotný európsky železničný priestor ***I – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***I – Interoperabilita systému železníc ***I – Bezpečnosť železníc ***I – Železničná agentúra Európskej únie ***I – Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***I (rozprava)
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Jednotný európsky železničný priestor ***I – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***I – Interoperabilita systému železníc ***I - Bezpečnosť železníc ***I – Železničná agentúra Európskej únie ***I – Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***I (pokračovanie rozpravy)
 11.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 12.Hlásenie udalostí v civilnom letectve ***I (rozprava)
 13.Zavádzanie palubného systému eCall ***I - Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I (rozprava)
 14.Sprostredkovanie poistenia ***I (rozprava)
 15.Tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2014 – 2020 ***I (rozprava)
 16.Transeurópske telekomunikačné siete ***I (rozprava)
 17.Prístupnosť webových lokalít orgánov verejného sektora ***I (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Oskar Herics
Zápisnica (234 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3946 kb) Príloha 1 (6 kb) 
 
Zápisnica (212 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (592 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1563 kb)    
 
Zápisnica (269 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (808 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3484 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia