Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Torek, 25. februar 2014 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Sklepi o določenih dokumentih
 3.Predložitev dokumentov
 4.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014 - Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki - Upravljanje enotnega trga (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Tadeuszu Cymańskemu (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člena 290 in 291 PDEU) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Prilagoditev zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Imenovanje člana Računskega sodišča - Oskar Herics (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Sprememba člena 136 Poslovnika o navzočnosti poslancev na sejah (glasovanje)
  
5.8.Cilj za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov ***I (glasovanje)
  
5.9.Blagovna znamka Skupnosti ***I (glasovanje)
  
5.10.Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ***I (glasovanje)
  
5.11.Zamrznitev in zaplemba premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ***I (glasovanje)
  
5.12.Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) ***I (glasovanje)
  
5.13.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav ***I (glasovanje)
  
5.14.Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč ***I (glasovanje)
  
5.15.Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim ***I (končno glasovanje)
  
5.16.Biocidni proizvodi ***I (glasovanje)
  
5.17.Boj proti nasilju nad ženskami (glasovanje)
  
5.18.Prenos zakonodajnih pooblastil in izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (glasovanje)
  
5.19.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014 (glasovanje)
  
5.20.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki (glasovanje)
  
5.21.Upravljanje enotnega trga (glasovanje)
  
5.22.Žlahtnjenje rastlin (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Enotno evropsko železniško območje ***I - Domače storitve železniškega potniškega prevoza ***I - Interoperabilnost železniškega sistema ***I - Varnost na železnici ***I - Agencija Evropske unije za železniški promet ***I - Normalizacija kontov železniških podjetij ***I (razprava)
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Enotno evropsko železniško območje ***I - Domače storitve železniškega potniškega prevoza ***I - Interoperabilnost železniškega sistema ***I - Varnost na železnici ***I - Agencija Evropske unije za železniški promet ***I - Normalizacija kontov železniških podjetij ***I (nadaljevanje razprave)
 11.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 12.Poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu ***I (razprava)
 13.Uvedba avtomobilskega sistema eCall ***I - Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall ***I (razprava)
 14.Zavarovalno posredovanje ***I (razprava)
 15.Tretji program ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014-2020 ***I (razprava)
 16.Vseevropska telekomunikacijska omrežja ***I (razprava)
 17.Dostopnost spletišč organov javnega sektorja ***I (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Oskar Herics
Zapisnik (233 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Izid poimenskega glasovanja (3946 kb) Priloga 1 (6 kb) 
 
Zapisnik (209 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (431 kb) Izid poimenskega glasovanja (1547 kb)    
 
Zapisnik (260 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (799 kb) Izid poimenskega glasovanja (3477 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov