Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg

2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for lokomotiver og rullende materiel til passagertog i delsystemet Rullende materiel til jernbanesystemet i Den Europæiske Union (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - frist: 07/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om fastsættelse af detaljerede regler for pålæggelse af bøder eller tvangsbøder og tilbagekaldelse af anerkendelser af organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, jf. artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - frist: 24/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - frist: 21/05/2014)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - frist: 21/05/2014)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for sikkerhed i jernbanetunneller i jernbanesystemet i Den Europæiske Union - Legal part (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - frist: 13/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om bemyndigelse af Slovakiet og Det Forenede Kongerige til at fravige visse fælles regler for luftfartssikkerhed i henhold til artikel 14, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - frist: 05/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - frist: 13/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i visse fødevarer og om ophævelse af forordning (EU) nr. 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - frist: 19/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ametoctradin, azoxystrobin, cycloxydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbuconazol, fenvalerat, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, ammoniumglufonisat, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, methoxyfenozid, penthiopyrad, spinetoram og trifloxystrobin i eller på visse produkter (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - frist: 14/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for benthiavalicarb, cyazofamid, cyhalofop butyl, forchlorfenuron, pymetrozin og silthiofam i eller på visse produkter (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - frist: 05/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - frist: 15/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af krav til miljøvenligt design for ventilationsaggregater (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - frist: 18/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 823/2012 for så vidt angår udløbsdatoen for godkendelsen af aktivstoffet cyfluthrin (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - frist: 20/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: AGRI, IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel i brændingsanlæg (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - frist: 20/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige kundskaber, helbredskrav og krav vedrørende licensen - Legal part (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - frist: 22/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - frist: 08/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - frist: 07/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2012/481/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - frist: 13/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at fravige visse fælles regler for luftfartssikkerhed i henhold til artikel 14, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - frist: 06/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF og 2009/894/EF samt afgørelse 2011/330/EU, 2011/331/EU og 2011/337/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - frist: 22/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår listen over de kendetegn, der skal indsamles i 2016-undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - frist: 21/05/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - frist: 26/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling for så vidt angår partikelovervågning ved hjælp af egendiagnosesystemet (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - frist: 15/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 21 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (EØS-relevant tekst) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - frist: 13/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON (forretningsordenes artikel 50)
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 50)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik