Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. veljače 2014. - Strasbourg

2. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „željezničkih vozila – lokomotiva i putničkih željezničkih vozila” željezničkog sustava u Europskoj uniji (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - rok: 07/05/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o utvrđivanju detaljnih pravila o izricanju kazni i periodičnih penala te oduzimanju priznanja organizacija za inspekcijski pregled i nadzor brodova u skladu s člancima 6. i 7. Uredbe (EZ) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - rok: 24/05/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Direktiva Komisije o izmjeni Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka radi prilagodbe tehničkom napretku (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - rok: 21/05/2014)
upućeno nadležni: IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu bisfenola A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - rok: 21/05/2014)
upućeno nadležni: IMCO

- Uredba Komisije o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost koja se odnosi na „sigurnost u željezničkim tunelima” željezničkog sustava Europske unije - pravni dio (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - rok: 13/05/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Odluka Komisije kojom se Slovačka Republika i Ujedinjena Kraljevina ovlašćuju na odstupanje od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa, sukladno članku 14. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - rok: 05/05/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstilne proizvode (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - rok: 13/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinu u određenoj hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - rok: 19/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ametoktradin, azoksistrobin, cikloksidim, ciflutrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerat, fludioksonil, fluopiram, flutriafol, fluksapiroksad, glufosinat amonijak, imidakloprid, indoksakarb, MCPA, metoksifenozid, pentiopirad, spinetoram i trifloksistrobin u određenim proizvodima ili na njima (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - rok: 14/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bentiavalikarb, ciazofamid, cihalofop-butil, forklorfenuron, pimetrozin i siltiofam u određenim proizvodima ili na njima (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - rok: 05/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 u vezi s prijevozom morem tekućih ulja i masti (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - rok: 15/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn ventilacijskih jedinica (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - rok: 18/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 823/2012 u pogledu datuma isteka odobrenja aktivne tvari ciflutrin (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - rok: 20/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: AGRI, IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu uporabe nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda kao goriva u postrojenjima za izgaranje (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - rok: 20/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu općeg stručnog znanja, zdravstvenih zahtjeva i zahtjeva povezanih s dozvolama - pravni dio (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - rok: 22/05/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br.383/2012 utvrđivanju tehničkih zahtjeva za vozačke dozvole opremljene medijem za pohranu podataka (mikročipom) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - rok: 08/05/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga I. i II. Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - rok: 07/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2012/481/EU o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a za tiskani papir (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - rok: 13/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Odluka Komisije o odobrenju odstupanja Ujedinjenoj Kraljevini od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa u skladu s člankom 14. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - rok: 06/05/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Odluka Komisije o izmjeni Odluka 2006/799/EZ, 2007/64/EZ, 2009/300/EZ, 2009/894/EZ, 2011/330/EU, 2011/331/EU i 2011/337/EU radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - rok: 22/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje, u pogledu popisa obilježja koja treba prikupiti u istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava za 2016. (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - rok: 21/05/2014)
upućeno nadležni: AGRI

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga II. Direktivi 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - rok: 26/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 582/2011 radi njezine prilagodbe tehničkom napretku u pogledu nadzora čestica ugrađenim sustavom za dijagnostiku (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - rok: 15/05/2014)
upućeno nadležni: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s Tumačenjem 21 Međunarodnog odbora za tumačenje financijskog izvještavanja (Tekst značajan za EGP) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - rok: 13/05/2014)
upućeno nadležni: ECON (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: JURI (članak 50. Poslovnika)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti