Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk

3. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se smluv s přímým, podstatným a předvídatelným vlivem v Unii a předcházení vyhýbání se pravidlům a povinnostem (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 13. února 2014.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 18. února 2014.

předáno věcně příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, jejichž typ byl schválen v rámci vícestupňového schvalování C(2014)00951 – 2014/2590(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 17. února 2014.

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI (článek 50 jednacího řádu), ITRE (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“, v souvislosti se společným podnikem iniciativy pro inovativní léčiva 2 (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 14. února 2014.

předáno věcně příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“, v souvislosti se společným podnikem Clean Sky 2 (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 14. února 2014.

předáno věcně příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“, v souvislosti se společným podnikem v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (C(2014)00968 – 2014/2589(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 14. února 2014.

předáno věcně příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o stanovení odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“, pokud jde o společný podnik ECSEL (C(2014)00969 – 2014/2584(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 14. února 2014.

předáno věcně příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků (C(2014)01014 – 2014/2605(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 21. února 2014.

předáno věcně příslušnému výboru: IMCO.

Právní upozornění - Ochrana soukromí