Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg

3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om aftalers direkte, væsentlige og forudselige virkninger i Unionen og for at forhindre omgåelse af regler og forpligtelser (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra modtagelsesdatoen den 13. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag V til forordning (EU) nr.305/2011 for så vidt angår vurdering og kontrol af konstansen af byggevarers ydeevne C(2014)00866 - 2014/2593(DEA)

Frist for indsigelse: tre måneder fra modtagelsesdatoen den 18. februar 2014

Henvist til korr. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilagII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces C(2014)00951 - 2014/2590(DEA)

Frist for indsigelses: to måneder fra modtagelsesdatoen den 17. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50), ITRE (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" hvad angår fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 14. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" med hensyn til fællesforetagendet Clean Sky 2 (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Frist for indsigelse: to månder fra modtagelsesdatoen den 14. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" med hensyn til fællesforetagendet for biobaserede industrier C(2014)00968 - 2014/2589(DEA)

Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 14. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om en fravigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" for så vidt angår fællesforetagendet ECSEL C(2014)00969 - 2014/2584(DEA)

Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 14. februar 2014

henvist til korr. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår den model, der skal anvendes til udarbejdelse af ydeevnedeklarationer for byggevarer (C(2014)01014 – 2014/2605(DEA))

Frist for indsigelse: tre måneder fra modtagelsesdatoen den 21. februar 2014

Henvist til korr. udv.: IMCO

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik