Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg

3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä unionissa olevaa sopimusten suoraa, merkittävää ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta sekä sääntöjen ja velvollisuuksien kiertämisen estämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla C(2014)00792 - 2014/2581(DEA)

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen V muuttamisesta rakennustuotteiden suoritustason pysyvyyden arvioinnin ja varmistamisen osalta C(2014)00866 - 2014/2593(DEA)

Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen II muuttamisesta monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurannan osalta C(2014)00951 - 2014/2590(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla), ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus poikkeuksen myöntämisestä Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 C(2014)00954 - 2014/2583(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus poikkeuksen myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 C(2014)00967 - 2014/2582(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus poikkeuksen myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 C(2014)00968 - 2014/2589(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus poikkeuksen myöntämisestä ECSEL-yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 C(2014)00969 - 2014/2584(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III olevan, rakennustuotteiden suoritustasoilmoitusta laadittaessa käytettävän mallin osalta C(2014)01014 - 2014/2605(DEA)

Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö