Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. veljače 2014. - Strasbourg

3. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o izravnom, značajnom i predvidivom učinku ugovora unutar Unije i sprječavanju izbjegavanja propisa i obveza C(2014)00792 - 2014/2581(DEA)

Rok za prigovor: jedan mjesec od dana primitka 13. veljače 2014.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni PrilogaV. Uredbi (EU) br.305/2011 u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda C(2014)00866 - 2014/2593(DEA)

Rok za prigovor: tri mjeseca od dana primitka 18. veljače 2014.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni PrilogaII. Uredbi (EU) br.510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom C(2014)00951 - 2014/2590(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 17. veljače 2014.

upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 50. Poslovnika), ITRE (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana Uredba Komisije o utvrđivanju odstupanja od Uredbe (EU) br.1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa Zajedničkim poduzećem za inicijativu za inovativne lijekove 2 C(2014)00954 - 2014/2583(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 14. veljače 2014.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana Uredba Komisije o uspostavi odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa zajedničkim poduzećem „Clean Sky2” C(2014)00967 - 2014/2582(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 14. veljače 2014.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa zajedničkim poduzećem za bioindustriju C(2014)00968 - 2014/2589(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 14. veljače 2014.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana Uredba Komisije (EU) br. …/.. o utvrđivanju odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa zajedničkim poduzećem ECSEL (C(2014)00969 - 2014/2584(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 14. veljače 2014.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana Uredba Komisije o izmjeni PrilogaIII. Uredbi (EU) br.305/2011 i o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda C(2014)01014 - 2014/2605(DEA)

Rok za prigovor: tri mjeseca od dana primitka 21. veljače 2014.

upućeno nadležnom odboru: IMCO.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti