Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. februar 2014 - Strasbourg

3. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb v Uniji ter preprečitvijo izogibanja predpisom in obveznostim (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Rok za nasprotovanje: en mesec od datuma prejema 13. februarja 2014.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi(EU)št. 305/2011 glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Rok za nasprotovanje: tri mesece od datuma prejema 18. februarja 2014.

posredovano pristojni: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi(EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije (C(2014)00951 – 2014/2590(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 17. februarja 2014.

posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika), ITRE (člen 50 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o uvedbi odstopanja od Uredbe(EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov glede Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 14. februarja 2014.

posredovano pristojni: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o določitvi odstopanja od Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov v zvezi s Skupnim podjetjem „Čisto nebo 2“ (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 14. februarja 2014.

posredovano pristojni: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o določitvi odstopanja od Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov v zvezi s Skupnim podjetjem za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (C(2014)00968 – 2014/2589(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 14. februarja 2014.

posredovano pristojni: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o uvedbi odstopanja od Uredbe(EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov v zvezi s Skupnim podjetjem ECSEL (C(2014)00969 – 2014/2584(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 14. februarja 2014.

posredovano pristojni: ITRE

- Priloga k delegirani uredbi Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011 o vzorcu, ki se uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov C(2014)01014 - 2014/2605(DEA)

Rok za nasprotovanje: tri mesece od datuma prejema 21. februarja 2014.

posredovano pristojni: IMCO

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov