Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0284(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0301/2013

Внесени текстове :

A7-0301/2013

Разисквания :

PV 26/02/2014 - 4
CRE 26/02/2014 - 4

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0159

Протокол
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург

4. Общо европейско право за продажбите ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчици: Klaus-Heiner Lehne и Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (в качеството на заместник на докладчика Klaus-Heiner Lehne) и Luigi Berlinguer (докладчик), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ashley Fox, представиха докладите.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Evelyne Gebhardt (докладчик по становището на комисията IMCO) и Hans-Peter Mayer (докладчик по становището на комисията IMCO), Raffaele Baldassarre, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Alexandra Thein, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Ashley Fox, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Димитър Стоянов и Giuseppe Gargani.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik и António Fernando Correia de Campos.

Изказаха се: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka и Luigi Berlinguer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 26.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност