Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0284(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0301/2013

Předložené texty :

A7-0301/2013

Rozpravy :

PV 26/02/2014 - 4
CRE 26/02/2014 - 4

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 9.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0159

Zápis
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk

4. Společná evropská právní úprava prodeje ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajové: Klaus-Heiner Lehne a Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (zastupující zpravodaje Klause-Heinera Lehneho) a Luigi Berlinguer (zpravodaj), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ashley Fox, uvedli zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Evelyne Gebhardt (navrhovatelka výboru IMCO), Hans-Peter Mayer (navrhovatel výboru IMCO), Raffaele Baldassarre za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Alexandra Thein za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andreas Schwab, Ashley Fox za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov a Giuseppe Gargani.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik a António Fernando Correia de Campos.

Vystoupili: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka a Luigi Berlinguer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 26.2.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí