Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0284(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0301/2013

Ingediende teksten :

A7-0301/2013

Debatten :

PV 26/02/2014 - 4
CRE 26/02/2014 - 4

Stemmingen :

PV 26/02/2014 - 9.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0159

Notulen
Woensdag 26 februari 2014 - Straatsburg

4. Gemeenschappelijk Europees kooprecht ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteurs: Klaus-Heiner Lehne en Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (ter vervanging van de rapporteur Klaus-Heiner Lehne) en Luigi Berlinguer (rapporteur), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ashley Fox leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Evelyne Gebhardt (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO) en Hans-Peter Mayer (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Raffaele Baldassarre, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov en Giuseppe Gargani.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik en António Fernando Correia de Campos.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka en Luigi Berlinguer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 26.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid