Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0284(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0301/2013

Teksty złożone :

A7-0301/2013

Debaty :

PV 26/02/2014 - 4
CRE 26/02/2014 - 4

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 9.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0159

Protokół
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg

4. Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Klaus-Heiner Lehne i Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (zastępca sprawozdawcy Klausa-Heinera Lehne) i Luigi Berlinguer (sprawozdawca), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ashleya Foxa, przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Evelyne Gebhardt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO) i Hans-Peter Mayer (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Raffaele Baldassarre w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandrę Thein, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner, niezrzeszony, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov i Giuseppe Gargani.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik i António Fernando Correia de Campos.

Głos zabrali: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka i Luigi Berlinguer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 26 lutego 2014 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności