Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0284(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0301/2013

Predkladané texty :

A7-0301/2013

Rozpravy :

PV 26/02/2014 - 4
CRE 26/02/2014 - 4

Hlasovanie :

PV 26/02/2014 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0159

Zápisnica
Streda, 26. februára 2014 - Štrasburg

4. Spoločné európske kúpne právo ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajcovia: Klaus-Heiner Lehne a Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (v zastúpení spravodajcu Klaus-Heiner Lehne) a Luigi Berlinguer (spravodajca), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ashley Fox, uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Evelyne Gebhardt (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Hans-Peter Mayer (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Raffaele Baldassarre v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov a Giuseppe Gargani.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik a António Fernando Correia de Campos.

Vystúpili: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka a Luigi Berlinguer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.12 zápisnice zo dňa 26.2.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia