Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0284(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0301/2013

Ingivna texter :

A7-0301/2013

Debatter :

PV 26/02/2014 - 4
CRE 26/02/2014 - 4

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 9.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0159

Protokoll
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg

4. Gemensam europeisk köplag ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne och Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (som ersatte föredraganden Klaus-Heiner Lehne) och Luigi Berlinguer (föredragande), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox redogjorde för betänkandena.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Evelyne Gebhardt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Hans-Peter Mayer (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Raffaele Baldassarre för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab, Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov och Giuseppe Gargani.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik och António Fernando Correia de Campos.

Talare: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka och Luigi Berlinguer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 26.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy