Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk

5. Realizace záruky pro mladé lidi (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Realizace záruky pro mladé lidi (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a László Andor (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE, Kinga Göncz za skupinu S&D, Nadja Hirsch za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia-Adriana Ţicău, a Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Franz Obermayr nezařazený, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti a Glenis Willmott.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov a Zbigniew Zaleski.

Vystoupili: Roberta Angelilli, aby zvednutím modré karty položila otázku (předsedající poslankyni odebral slovo, protože se nejednalo o otázku položenou zvednutím modré karty), László Andor a Dimitrios Kourkoulas.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí