Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg

5. Gennemførelse af ungdomsgarantien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Gennemførelse af ungdomsgarantien (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joanna Katarzyna Skrzydlewska for PPE-Gruppen, Kinga Göncz for S&D-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia-Adriana Ţicău, og Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Franz Obermayr løsgænger, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti og Glenis Willmott.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov og Zbigniew Zaleski.

Talere: Roberta Angelilli for at stille et blåt kort-spørgsmål (formanden fratog hende ordet, da hendes indlæg ikke var et blåt kort-spørgsmål), László Andor og Dimitrios Kourkoulas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik