Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg

5. Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i László Andor (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię-Adrianę Ţicău, i Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Franz Obermayr, niezrzeszony, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davora Iva Stiera, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti i Glenis Willmott.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrali: Roberta Angelilli, w celu zadania pytania przez podniesienie niebieskiej kartki (Przewodniczący odebrał zainteresowanej głos ze względu na brak zastosowania odnośnej procedury), László Andor i Dimitrios Kourkoulas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności