Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg

6. Förbindelserna mellan EU och Schweiz (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förbindelserna mellan EU och Schweiz (2014/2596(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

(Mario Borghezio avbröt kommissionsledamotens uttalande genom att vifta med en schweizisk flagga framför denne. Talmannen uppmanade Mario Borghezio att lämna plenisalen, vilket denne gjorde.)

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, och Philip Claeys, grupplös.

Talare: László Andor och Dimitrios Kourkoulas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

°
° ° °

Talare: Bruno Gollnisch med anledning av yttrandena från Daniel Cohn-Bendit.

Tjänstgörande talman meddelade att Mario Borghezio i enlighet med artikel 152.3 i arbetsordningen var avstängd under resten av sammanträdet, och att han i enlighet med artikel 152.6 i arbetsordningen skulle uppmana talmannen att tillämpa artikel 153.

Talare: David Campbell Bannerman.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy