Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0175(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0085/2014

Ingediende teksten :

A7-0085/2014

Debatten :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Stemmingen :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0155

Notulen
Woensdag 26 februari 2014 - Straatsburg

9.8. Verzekeringsbemiddeling ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling (herschikking) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A7-0085/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0155)

Het woord werd gevoerd door:

Werner Langen (rapporteur), vóór de stemming, over de stemlijst van de PPE-Fractie en om overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uitstel van de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie voor te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De zaak werd derhalve geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid