Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0366(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0276/2013

Ingivna texter :

A7-0276/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Omröstningar :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Röstförklaringar
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Protokoll
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg

9.13. Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I (slutomröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Debatten hölls den 8 oktober 2013 (punkt 5 i protokollet av den 8.10.2013).

Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution sköts upp den 8 oktober 2013 (punkt 9.8 i protokollet av den 8.10.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0160)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0160)

Inlägg:

Före omröstningen, Martin Callanan, omröstlistan (talmannen bekraftade att den var uppdaterad), Diane Dodds och Renate Sommer, som begärde förtydliganden av röstlistan (talmannen gav de begärda upplysningarna), och James Nicholson.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy