Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg

9. Głosowanie (ciąg dalszy)
Pełne sprawozdanie

9.1. Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***I (głosowanie)

9.2. Interoperacyjność systemu kolei ***I (głosowanie)

9.3. Bezpieczeństwo kolei ***I (głosowanie)

9.4. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

9.5. Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I (głosowanie)

9.6. Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym ***I (głosowanie)

9.7. Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***I (głosowanie)

9.8. Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I (głosowanie)

9.9. Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) ***I (głosowanie)

9.10. Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne ***I (głosowanie)

9.11. Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego ***I (głosowanie)

9.12. Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży ***I (głosowanie)

9.13. Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów ***I (głosowanie końcowe)

9.14. Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej (głosowanie)

9.15. Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci (głosowanie)

9.16. Promowanie rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności