Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. veebruar 2014 - Strasbourg

10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Teisipäeval, 25. veebruaril 2014 toimunud hääletus)

Raport: Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt ja Andrej Plenković

(Kolmapäeval, 26. veebruaril 2014 toimunud hääletus)

Raport: Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins ja Ivana Maletić

Raport: Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan ja Marisa Matias

Raport: Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Raport: Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik ja Elena Băsescu

Raport: Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Raport: Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy ja Charles Tannock

Raport: Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik ja Elena Băsescu

Raport: Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina ja Elena Băsescu

Raport: Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri fraktsiooni S&D nimel, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock ja Elena Băsescu

Raport: Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan ja Elena Băsescu

Raport: Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock ja Elena Băsescu

Hääletuste selgitustega jätkatakse järgmise päeva, neljapäeva, 27. veebruari 2014. aasta istungil.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika