Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. veljače 2014. - Strasbourg

10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od utorka 25/02/2014)

Izvješće Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt i Andrej Plenković

(Glasovanje od srijede 26/02/2014)

Izvješće Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins i Ivana Maletić

Izvješće Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan i Marisa Matias

Izvješće Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Izvješće Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik i Elena Băsescu

Izvješće Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Izvješće Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy i Charles Tannock

Izvješće Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik i Elena Băsescu

Izvješće Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina i Elena Băsescu

Izvješće Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri, u ime kluba S&D, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock i Elena Băsescu

Izvješće Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan i Elena Băsescu

Izvješće Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock i Elena Băsescu

Obrazloženje glasovanja nastavit će se na sutrašnjoj dnevnoj sjednici četvrtka 27 veljače 2014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti