Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z wtorku 25/2/2014)

Sprawozdanie Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt i Andrej Plenković

(Głosowanie ze środy 26/02/2014)

Sprawozdanie Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins i Ivana Maletić

Sprawozdanie Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan i Marisa Matias

Sprawozdanie Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Sprawozdanie Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik i Elena Băsescu

Sprawozdanie Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Sprawozdanie Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy i Charles Tannock

Sprawozdanie Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik i Elena Băsescu

Sprawozdanie Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina i Elena Băsescu

Sprawozdanie Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri w imieniu grupy S&D, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock i Elena Băsescu

Sprawozdanie Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock i Elena Băsescu

Wyjaśnienia dotyczące głosowania będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym w czwartek 27 lutego 2014 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności