Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg

10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Ora votului marți 25.02.2014

Raport Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt şi Andrej Plenković

Ora votului miercuri 26.02.2014

Raport Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins şi Ivana Maletić

Raport Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan şi Marisa Matias

Raport Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Raport Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik şi Elena Băsescu

Raport Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Raport Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy şi Charles Tannock

Raport Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik şi Elena Băsescu

Raport Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina şi Elena Băsescu

Raport Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri, în numele Grupului S&D, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock şi Elena Băsescu

Raport Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan şi Elena Băsescu

Raport Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock şi Elena Băsescu

Explicațiile privind votul vor urma în ședința de mâine, joi 27 februarie 2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate