Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. februára 2014 - Štrasburg

10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie v utorok 25.02.2014)

Správa: Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt a Andrej Plenković

(Hlasovanie v stredu 26.02.2014)

Správa: Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins a Ivana Maletić

Správa: Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan a Marisa Matias

Správa: Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Správa: Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik a Elena Băsescu

Správa: Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Správa: Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy a Charles Tannock

Správa: Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik a Elena Băsescu

Správa: Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina a Elena Băsescu

Správa: Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri v mene skupiny S&D, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock a Elena Băsescu

Správa: Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan a Elena Băsescu

Správa: Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock a Elena Băsescu

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom zasadnutí štvrtok 27. februára 2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia