Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2078(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0051/2014

Ingivna texter :

A7-0051/2014

Debatter :

PV 26/02/2014 - 16
CRE 26/02/2014 - 16

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0173

Protokoll
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg

16. De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) [2013/2078(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Louis Michel (A7-0051/2014)

Louis Michel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ádám Kósa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Antigoni Papadopoulou (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Edit Bauer för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Cristiana Muscardini för ECR-gruppen, och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Ruža Tomašić, Magdi Cristiano Allam, Auke Zijlstra, Marco Scurria, Sylvie Guillaume, Andrew Henry William Brons, Anna Záborská, Kinga Göncz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Alajos Mészáros, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Anna Hedh, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Frank Engel, Elena Băsescu och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Iosif Matula och László Tőkés.

Talare: Viviane Reding och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 27.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy